Yhteisluomisen työkalu varten STEAM

LoiLoNote School tekee helpommaksi opettaa vuorovaikutteisia, oppilaskeskeisiä oppitunteja käyttäen digitaalista mediaa. Käyttäjät voivat tallentaa tietoja multimediakortteina virtuaaliselle työpöydälle. Kortteja voidaan järjestää ja ryhmittää miellekartan tavoin, mikä auttaa oppilaita organisoimaan ajatuksensa ja luomaan yleissilmäyksen opittuihin asioihin. Käyttäjät voivat esittää korttiryhmät luokalle esityksenä, lähettää ne muille, verrata niitä toistensa kanssa tai toistaa ne kaikilla näytöillä. Luokassa tällaiset ominaisuudet tukevat aktiivista oppimista ja luovaa energiaa.

Luo ilmainen tili

1 opettaja ja 40 oppilasta voivat kokeilla sitä 90 päivän ajan ilmaiseksi

Kuka tahansa pystyy luomaan

Opettajat pystyvät jakamaan kuvia, verkkosivuja, PDF-tiedostoja, ääni- ja videotiedostoja jne. oppilaiden laitteille, keräämään oppilaiden multimediateoksia, esittämään luokalle useita eri ideoita vertailua varten ja lähettämään palautetta yksittäisten oppilaiden työstä.

Yhdistä vain kortit

Yhdistä vain kortit

Ideat voidaan siepata korteille.
Kortit voidaan yhdistää viivoilla ja asettaa järjestykseen niin, että ajatukset on helppo ymmärtää. Siten ajatusten järjestäminen nopeasti oppitunnin aikana käy helposti.


Jaa kortteja luokalle

Jaa kortteja luokalle

Oppilaat voivat luovuttaa korteiksi sieppaamansa ideat opettajalle tai jakaa ne toistensa kanssa. Kortteja voidaan käyttää esitysten pitämiseen, ideoiden näyttämiseen ystäville tai ideoiden vertailuun koko luokan kesken sekä luomaan mahdollisuuksia yhteiseen oppimiskokemukseen.


Tallenna oppimisen eteneminen

Tallenna oppimisen eteneminen

Kotitehtävät, luokassa tehdyt esitykset ja harjoitukset sekä arvioidut työt voidaan kaikki tallentaa kortteina yhteen merkintään.
Oppijat voivat luoda oppimistaan asioista yksilöllistetyn arkiston, jota voi tarkastella koska tahansa.

Luo innokkaita oppijoita

Koska oppilaat pystyvät nopeasti muuttamaan ajatuksensa esityksiksi, itseilmaisun mahdollisuudet luokassa lisääntyvät. Itseilmaisun lisääntyminen kasvattaa oppilaiden motivaatiota, mikä vuorostaan johtaa parantuneeseen tietojen omaksumiskykyyn ja myönteiseen asenteeseen oppimista kohtaan. Luonnollista seurausta tästä on opiskelijoiden arvosanojen parantuminen.

Fredrick Gear: Osallistuminen kasvoi 80 prosentista 100 prosenttiin

Pilottikouluja kaivataan

Pilottikouluiksi tarjoutuvat koulut tai luokat saavat nauttia täydet ominaisuudet sisältävästä kouluratkaisustamme ilmaiseksi. Pyydämme vastineeksi vain, että pilottikoulut lähettävät meille kerran lukukaudessa yhden, yksisivuisen selonteon, jossa kerrotaan yksityiskohtaisesti, miten jokin oppitunti käytti LoiLoNote Schoolia. Ole hyvä ja ota meihin yhteyttä hakeaksesi pilottikouluksi.

LoiLoNote School on monialustainen!

Multiplatform