Tiivistelmä AMICUS-koulun tieto- ja viestintäteknologiakoordinaattorin haastattelusta

Kommunikointi- ja yhteistyötaitojen parantaminen

… ja uusia ajatuksia esitelmien pitämisestä.

Okinawan AMICUS International -koulu on englanninkielinen koulu Okinawan Urumassa. Koulu on vahvasti sitoutunut yhteistyöpainotteiseen, kouluaineita yhdistävään, projektipohjaiseen oppimiseen, joka hyödyntää teknologiaa, kuten LoiLoNote School -sovellusta. Tapasimme Nadine Richardin, Amicus-koulun tieto- ja viestintäteknologiakoordinaattorin kuullaksemme lisää siitä, miten koulu on hyötynyt LoiLoNote School -sovelluksen (LNS) käytöstä.

Kommunikointitaitojen parantaminen LoiLoNote School -sovelluksen avulla
… ja uusia ajatuksia esitelmien pitämisestä.

Teknologia antaa oppilaille mahdollisuuden käyttää erilaisia medioita jakaakseen ideoitaan luovalla, kiehtovalla ja viihdyttävällä tavalla. Se voi kuitenkin aiheuttaa päänvaivaa opettajille, joiden hartioille kaikki luotu data kasaantuu. Ennen LNS-sovelluksen Amicus-koulun oppilaat loivat sisältöjä, joita tallennettiin erillisille laitteille monissa eri tiedostomuodoissa. Kaikkien luokan oppilaiden luomusten keräämisestä ja muuntamisesta syntynyt mylläkkä teki jopa tietotekniikkaan perehtyneistä opettajista haluttomia hyödyntämään teknologiaa projekteissaan.

LoiLoNote School tarjoaa olennaiset multimedian muokkausominaisuudet, joita Amicus-koulun opettajat toivoivat oppilaidensa pääsevän kokeilemaan. Kaikki data tallennetaan yhteen keskukseen, mikä tekee datan muuntamisesta ja jakamisesta helppoa. Yksi työkalu, joka korvaa tai täydentää ketjun muita, tekee teknologiasta helpommin lähestyttävän opettajille, jotka taas ovat kiinnostuneita käyttämään sitä entistä useammin.

Koska LNS tarjoaa vain olennaisimmat muokkausominaisuudet ja helppokäyttöisen käyttöliittymän, oppilaat voivat käyttää enemmän aikaa omia ideoita sisältävän sisällön luomiseen ja sen jakamiseen ja vähemmän aikaa muotoiluun ja viimeistelyyn. Sisällön luominen ja esittäminen vie vähemmän aikaa oppitunnilla, joten esitelmiä voidaan pitää useammin.

Richard kuvailee positiivista kierrettä: Sekä oppilaiden että opettajien mielestä LNS-sovellusta on helppo käyttää, joten he haluavat käyttää sitä enemmän. Mitä enemmän sitä käytetään, sitä helpommaksi sen käyttö muuttuu. Koska sovelluksen käyttö keskittyy ideoiden välittämiseen, kierre johtaa lopulta kommunikointitaitojen harjoittelun kasvuun.

Yhteistyötaitojen parantaminen LoiLoNote School -sovelluksen avulla

Jokaisessa luokassa on paljon erilaisia kykyjä. Opettajat toivovat, että taitavammat opettavat heikompia luokkatovereitaan ja kehittyvät samalla myös itse. Amicus-koulussa oppilaiden tietotekniikkataidoissa oli suuria eroja. Aikaisemmin opettajilla oli käytössään joko täysin varustellut tai PC-pohjaiset ohjelmat multimedian käsittelyyn. Ne oppilaat, joille teknologian käyttö oli luonnostaan sujuvaa, ottivat luonnollisesti ohjat käsiinsä ja muilla ryhmän jäsenillä oli hyvä tekosyy pysyä taka-alalla luomisprosessissa. Projektityö tuotti materiaalia, jonka perusteella oli mahdollista arvioida vain osaa ryhmän jäsenistä.

Koska LNS on tarjolla koulun mobiililaitteisiin ja tarpeeksi yksinkertainen käyttää myös teknologiaa vähemmän tunteville oppilaille, voivat kaikki olla osana multimediaesitysten luomista. Jokainen ryhmän jäsen voi luoda ja jakaa osansa ryhmän työstä. Kun kaikki ryhmän jäsenet osallistuvat innokkaasti, tulee ryhmän tasapainoilla eri mielipiteiden välillä. LNS:n käytön myötä oppilaat kohtasivat tämän ongelman useammin ja saivat enemmän mahdollisuuksia hyödyntää yhteistyötä ja kielitaitoaan konfliktien ratkaisuun.

Uudet käsitykset esitelmien pitämisestä

Tiuha tahti esitelmien pitämisessä ei ole ihme, kun on kyseessä kommunikointitaitoihin ja projektikeskeiseen median luomiseen keskittynyt koulu. Richard kertoo ylpeänä, miten vuoden kestänyt LoiLoNote School-sovelluksen käyttö muutti opettajien käsityksen siitä, mitä oppilaan esitelmä voi tarkoittaa. LoiLoNote School sopii mainiosti perinteisiin, TED Talk -videoista tuttuihin esitelmiin, ja tällaisia esitelmiä oppilaat aluksi LNS:n avulla tekivätkin. Amicus-koulun opettajat huomasivat kuitenkin, että sovellus sopii myös vähemmän viimeisteltyihin, improvisoituihin esitelmiin. Sovelluksen helppokäyttöisyyden ja ominaisuuksien rajallisuuden ansiosta oppilaat pääsivät toteuttamaan ajattelun, luomisen, esittelyn, palautteen saamisen ja luomuksensa parantamisen luomaa kehää entistä useammin. Lisäksi siinä missä opettajat aikaisemmin pystyivät perustamaan arvionsa vain projektin lopputulokseen, LNS tarjoaa eritellympää tietoa oppilaan edistymisestä työn eri vaiheissa.

Mari Toledo & Ai Yamanaka

1. luokka - englannin kieli + elämäntaidot + tieto- ja viestintäteknologia

Tässä jaksossa oppilaat opiskelivat kasvin elinkaarta käytännössä. Tiivistääkseen ja välittääkseen oppimaansa heitä pyydettiin luomaan yksilölliset esitelmäkortit LoiLoNote School -sovelluksen avulla päivittäisten tavoitteiden perusteella. Useiden seuraavien tuntien aikana oppilaat, jotka eivät olleet aikaisemmin käyttäneet LoiLoNote School -sovellusta pystyivät luomaan, organisoimaan ja esittämään oman multimediaesitelmänsä ja parantelemaan työtään opettajilta ja muilta oppilailta saamansa palautteen perusteella.
Deborah Pinar

1. luokka - elämäntaidot

Meren eläimiä käsittelevän teemakauden päätteeksi tämä luokka teki kuvakirjoja. Oppilaat laativat paperikopioita ja työskentelivät pareittain digitoidakseen kirjan käyttäen LoiLoNote School -sovellusta. Parit sopivat siitä, kuka tekee minkäkin sivun ja loivat sitten digitaaliset sivut. Kun työ oli valmis, oppilaat jakoivat sivunsa parinsa kanssa, yhdistivät ne ja palauttivat työnsä kokonaisena digitaalisena kirjana.
Naoko Tsuchiya

1. luokka - elämäntaidot

Meren eläimiä käsittelevän teemakauden päätteeksi tämä luokka teki kuvakirjoja. Oppilaat laativat paperikopioita ja työskentelivät pareittain digitoidakseen kirjan käyttäen LoiLoNote School -sovellusta. Parit sopivat siitä, kuka tekee minkäkin sivun ja loivat sitten digitaaliset sivut. Kun työ oli valmis, oppilaat jakoivat sivunsa parinsa kanssa, yhdistivät ne ja palauttivat työnsä kokonaisena digitaalisena kirjana.
Aska Kitahara

1. luokka - matematiikka

Useamman tunnin aikana tämä luokka loi LoiLoNote School -sovelluksen avulla tarinoita, jotka esittivät esimerkkejä jokapäiväisen elämänsä yhteenlaskuista. Jakamalla isompi projekti helppoihin osiin, myös ne oppilaat, jotka eivät koskaan olleet käyttäneen sovellusta, pystyivät tekemään yhteistyötä luonnostellakseen ja sen jälkeen luodakseen tarinansa. Oppilaita pyydettiin nauhoittamaan selostus jokaiseen tarinan sivuun, jolloin myös ujommilla oppilailla oli helppoa saada itseluottamusta esitelmien pitämiseen.
Shiori Yamauchi

5. luokka - yhteiskuntaoppi japanin kielellä

Oppilaat kokosivat LoiLoNote School -sovelluksen avulla yhteen oppimaansa siitä, miten media tukee jokapäiväistä elämää. Kun ryhmät olivat tehneet tutkimusta ja vierailleet TV-asemalla, radioasemalla tai sanomalehden toimituksessa, he loivat sovelluksen avulla esitelmiä näkemästään ja oppimastaan. Ryhmille annettiin runsaasti aikaa suunnitella esitelmä, luoda, arvioida omaa työskentelyään ja tehdä parannuksia ennen esitelmän pitämistä koko luokalle.
Alice Kinyeki

3. luokka - matematiikka

Oppilaat opettivat LoiLoNote School -sovelluksen avulla luokkatovereilleen, miten ratkaista sanallisia matemaattisia ongelmia. Kun ongelma oli kirjoitettu ylös, parit tekivät piirroksia, merkintöjä ja kuvia fyysisistä kohteista demonstroidakseen tarvittavia matemaattisia toimenpiteitä. Seuraavaksi he nauhoittivat ratkaisunsa omalla äänellään. Lopuksi parit jakoivat esitelmänsä useille ryhmille ja saivat joka kerta palautetta luokkatovereiltaan.
Carey Napper

2. luokka - luokan tiedotukset

Tässä luokassa päivittäiset aamutervehdykset ovat tapa vahvistaa oppilasten itseluottamusta englannin kielen ja teknologian suhteen. LoiLoNote School -sovelluksen avulla jokaisen päivän johtajat luovat yksilöllisiä ja viihdyttäviä tapoja aloittaa koulupäivä positiivisesti. 15 minuuttia ennen päivän alkua, päivän johtajat muodostavat pareja ja luovat yksinkertaisia esitelmiä ohjeiksi luokkatovereilleen. Sitten he johtavat luokkaa esitellyn sisällön lukemisessa ja siihen vastaamisessa.

Kuva


suurenna klikkaamalla