Ett gemensamt skaparverktyg
för STEAM från förskola till gymnasium

LoiLoNote School gör det lättare att hålla interaktiva lektioner med digitala medier som fokuserar på eleverna. Användarna kan spara information som multimediekort på ett virtuellt skrivbord. Korten kan ordnas och grupperas som en tankekarta som hjälper eleverna att organisera sina tankar och ger en överblick över vad de lärt sig. Användarna kan visa upp grupper av kort som en presentation, skicka dem till andra, jämföra dem med kamraternas eller skicka ut dem till alla skärmar. Dessa möjligheter uppmuntrar aktivt lärande och skapar en kreativ energi i klassrummet.

Skapa ett konto gratis

1 lärare och 40 elever kan prova det gratis i 90 dagar.

Vem som helst kan skapa

Läraren kan skicka bilder, webbsidor, PDF-filer, filer för ljud och bild, et cetera. Dessutom är det möjligt att samla in elevernas skapelser i multimedia, jämföra flera idéer med varandra inför klassen och skicka feedback till enskilda elever om deras arbeten.

Koppla bara ihop kort

Koppla bara ihop kort

Idéer kan sparas som kort.
Korten kan kopplas ihop med linjer och sorteras i en viss ordning för att göra idéerna lätta att förstå. På så sätt är det enkelt att snabbt organisera tankarna under lektionen.


Dela korten med klassen

Dela korten med klassen

Students can submit to the teacher the ideas they captured as cards or share them with one another. Cards can be used to make a presentation, show ideas to friends, or compare ideas as a class; creating opportunities for shared learning experiences.


Fånga lärprocessen

Fånga lärprocessen

Arbeten som görs före lektionen, presentationer under lektionen, övningar och genomgångar av arbeten kan lagras som kort i en enda anteckning.
Eleverna kan skapa ett personligt arkiv över vad de lärt sig som hela tiden finns tillgängligt.

Skapa entusiastiska elever

Möjligheterna att uttrycka sig själv i klassrummet ökar eftersom eleverna snabbt kan förvandla sina idéer till presentationer. De stora möjligheterna att uttrycka sig ökar elevernas motivation, vilket gör att de tar in mer information och får en positiv inställning till lärandet. Som en naturlig följd förbättras elevernas betyg.

Fredrick Gear: Engagemanget ökade från 80 % till 100 %

Pilotskolor sökes

Skolor eller klasser som väljer att bli pilotskolor får använda sig av hela vår skolplan gratis. I gengäld behöver de bara skicka in en rapport på en enda sida till oss varje termin där de beskriver en lektion som använde LoiLoNote School.
Kontakta oss för att lämna in en ansökan.

LoiLoNote School fungerar på flera plattformar!

Multiplatform