Gratis plan

bäst för

ett klassrum

Avgift per studentenhet *1

gratis

Antal användare

1 lärare

40 studenter

Funktioner

obegränsad datalagring

Skolplan

bäst för

flera klassrum

Avgift per studentenhet *1

27SEK / månadsvis

275SEK / årsvis

Antal användare

obegränsat med lärare

obegränsat med studenter

Funktioner

obegränsad datalagring

Administratörer *2

Snabbinloggning *3

Webbfiltrering inuti appen

1. Studentenheter

Avgifterna baseras på antalet enheter som skolan tillhandahåller där vår applikation är installerad. Vi debiterar inte för installationer på andra enheter och uppmanar användarna att installera vår gratisapplikation på deras personliga enheter och Windows-datorer.

2. Administratörer

Administratörer är specialanvändare för lärare, med möjlighet att anpassa skolans kontoinställningar, lägga till nya användare och ge användarna meningsfulla användarnamn och visa dessa sammantagna.
Administratörer kan också arkivera utexaminerade studenters konton genom rutinbehandling vid årskiftet, och omregistrera kvarvarande studenter till deras nya årsklass och kurs, så att studenternas information genom åren kan fungera som en meritförteckning över deras lärande.

3. Snabbinloggning

Snabbinloggning gör det möjligt för studenterna att logga in vid varje kursstart utan att mata in ett lösenord. Denna funktion är till för skolor där flera studenter loggar in och ut från vår tjänst från ett antal delade enheter, under handledning av en lärare. För klassrum där varje student kommer använda en dedikerad enhet, eller där studenter loggar in utan handledning, rekommenderar vi att man använder standardinloggning för att skydda personlig information och motverka felaktig användning.

Använd LoiLoNote gratis!

Börja använda LoiLoNote School idag

Vårt gratiskonto innehåller obegränsad användning av användarnamn för 1 lärare och 40 studenter. Det är allt som du behöver för att börja använda vår tjänst i ditt klassrum!


Our School Plan is always free for teachers

Avgifterna för vår Skolplan baseras på antalet enheter som skolan tillhandahåller där vår applikation är installerad. Om din skola önskar använda vår fullständiga tjänst med enbart användare för lärare, kan du göra det utan kostnad.

Lärare kan använda LoiLoNote School på flera sätt utan studentkonton:

 • Föra ett register över vad som har skrivits på tavlan i varje klass
 • Dela material mellan lärare
 • Underlätta personalmöten
 • Förbereda material för dagens lektioner

För att sätta igång ett Skolplan-konto enbart för lärare, vänligen kontakta oss.


Our School Plan can be free for students too

As a pilot school, your school (or classroom) can use all the features of the paid School Plan with an unlimited number of teacher- and student-users for free. In exchange, we simply ask pilot schools to provide one single-page report per semester detailing how you used LoiLoNote School in your lessons.

To volunteer as a pilot school, please Kontakta oss.

Operating Conditions

iOS (Apple/iPad) Version:

Supported OS

 • iOS 7.1.2 or later (including iOS9)

Operating Requirements

 • More than 1GB of free internal memory
 • iPad 2 or later

Windows (Windows/Windows tablet) Version:

Supported OS

 • Windows 8.1 (32 bit, 64 bit)
 • Windows RT 8.1 (Microsoft SurfaceRT, Microsoft Surface 2 only)
 • Windows 10 (32 bit, 64 bit)

Operating Requirements

 • CPU: Intel Atom Z3000 series or above
 • Memory: more than 2GB
 • Graphics: supports Microsoft DirectX 9 or later
 • Display: screen resolution of more than 1024 x 768
 • Other: Internet connection

Recommended hardware

 • Display supporting multi touch (app also supports mouse and keyboard)
 • Camera
 • Microphone
 • Speakers

Android Version:

Supported OS

 • Android 4.4 or later

Cloud Version Operating Environment

Please confirm that your network allows you to do the following:

Users’ privacy is important to us.
To learn more about how we handle users’ personal information, please review our privacy policy.