เชื่อมต่อการ์ดได้ง่าย ๆ

เขียนความคิดของตัวเองลงไปบนการ์ด
สามารถเรียงลำดับการ์ดให้เข้าใจง่ายโดยการลากเส้น ทำให้สามารถสรุปความคิดตนเองในระหว่างเรียนได้อย่างรวดเร็ว

แลกเปลี่ยนการ์ดกันในชั้นเรียน

ผู้เรียนสามารถเขียนความคิดของตนเองในการ์ดแล้วส่งให้ผู้สอนหรือเพื่อนในชั้นเรียนได้ สามารถใช้เพื่อนำเสนอหรือเปรียบเทียบความคิดของตนเองกับเพื่อนได้ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น

การบันทึกความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน

ผลงานการ์ดต่าง ๆ ของผู้เรียน เช่น แบบฝึกหัดและการนำเสนอในชั้นเรียน แบบฝึกหัดทบทวนบทเรียน และอื่น ๆ สามารถบันทึกไว้ในรูปแบบเสมือนสมุดโน้ต ผู้เรียนสามารถย้อนกลับไปดูเมื่อใดก็ได้

Enjoy creative lessons

LoiLoNote School provides a cloud desktop where users can save information as multimedia cards. The cards can be stacked, connected, and arranged freely,helping students organize their thoughts and providing a birds-eye view of what has been learned. These capabilities encourage active learning and creative energy in the classroom.

LoiLoNote School
รับสมัครโรงเรียนต้นแบบ

ใช้ฟรี 1 ปี!
ร่วมพัฒนาไปด้วยกัน!

ติดต่อสอบถาม คลิกที่นี่

LoiLoNote School มีหลายแพลตฟอร์ม!

รองรับแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ทั้ง iOS (iPhone, iPad), Windows, Android, Chromebook ฯลฯ รวมถึง LTE และ Wi-Fi เพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้ได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้กับชั้นเรียนที่ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะได้ด้วย

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน คลิกที่นี่


ดาวน์โหลดแผ่นพับ

ดาวน์โหลด PDF